Bài thi TOEIC Bridge

Được lựa chọn bởi hàng trăm nghìn người dự thi mỗi năm, TOEIC Bridge là bài thi uy tín, có tính chính xác cao và khách quan nhằm đánh giá chuẩn xác trình độ tiếng Anh của thí sinh từ sơ cấp đến trung cấp với đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết, đáp ứng nhu cầu giao tiếp hàng ngày và ứng dụng trong môi trường làm việc. TOEIC Bridge cho phép người dự thi xác định được trình độ tiếng Anh của mình, dễ dàng đặt mục tiêu học tập và theo dõi sự tiến bộ trong quá trình học tập.

Với nội dung đơn giản và ngắn gọn hơn TOEIC, bài thi TOEIC Bridge đặc biệt thích hợp để đo lường chính xác trình độ tiếng Anh của thí sinh tới bậc trung cấp và những người đi làm muốn kiểm tra trình độ trước khi thực hiện bài thi TOEIC.

Bên cạnh bài thi TOEIC Bridge Nghe – Đọc, hiện nay ETS cũng phát triển bài thi TOEIC Bridge Nói – Viết và TOEIC Bridge Nói. Thí sinh có thể chọn 1 trong 3 lựa chọn bài thi: Nghe – Đọc, Nói – Viết hoặc Nói phù hợp với nhu cầu cá nhân.

CẤU TRÚC BÀI THI

1. BÀI THI NGHE – ĐỌC

TOEIC Bridge Nghe – Đọc là bài thi trắc nghiệm trên giấy được tiến hành trong 60 phút, gồm 100 câu hỏi chia thành hai phần như sau:

  • PHẦN NGHE – HIỂU: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh, bao gồm 50 câu hỏi với 4 phần trong thời gian 25 phút.

Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và độc đoạn bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

  • PHẦN ĐỌC – HIỂU: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết tiếng Anh, bao gồm 50 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 35 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.
Nghe – Hiểu 50 câu
Phần 1: Hình ảnh 6 câu
Phần 2: Hỏi và trả lời 20 câu
Phần 3: Hội thoại ngắn 10 câu
Phần 4: Độc thoại 14 câu
Đọc – Hiểu 50 câu
Phần 1: Hoàn thành câu 15 câu
Phần 2: Hoàn thành đoạn văn 15 câu
Phần 3: Đọc hiểu 20 câu

2. BÀI THI NÓI

TOEIC Bridge Nói là bài thi trực tuyến, tương tác với máy tính trong thời gian khoảng 15 phút.

Phần thi Số câu hỏi Thời gian chuẩn bị Thời gian trả lời
Phần 1: Đọc to đoạn văn 2 25 giây 30 giây
Phần 2: Mô tả hình ảnh  2 30 giây 30 giây
Phần 3: Nghe và kể lại  1 15 giây 30 giây
Phần 4: Tương tác ngắn 1 30 giây 30 giây
Phần 5: Kể chuyện 1 45 giây 60 giây
Phần 6: Trình bày vấn đề/khuyến nghị 1 60 giây 60 giây

3. BÀI THI VIẾT

TOEIC Bridge Viết là bài thi trực tuyến, tương tác với máy tính trong thời gian khoảng 37 phút.

Phần thi Số câu hỏi Thời gian
Phần 1: Hình thành câu 3 60 giây
Phần 2: Viết câu miêu tả tranh 3 90 giây
Phần 3: Trả lời một tin nhắn ngắn 1 8 phút
Phần 4: Viết 1 bài tường thuật 1 10 phút
Phần 5: Trả lời một tin nhắn dài 1 10 phút

Xem mẫu câu hỏi Bài thi TOEIC Bridge TẠI ĐÂY

DẢI ĐIỂM QUY ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC BÀI THI

Phần thi Dải điểm
Nghe – Hiểu 15-50
Đọc – Hiểu 15-50
Nói 15-50
Viết 15-50
TOEIC Bridge