Bài thi TOEIC SW

TOEIC® Speaking and Writing là bài thi đánh giá khả năng sử dụng kỹ năng Nói và Viết tiếng Anh trong
môi trường làm việc quốc tế bao gồm:

 • Kỹ năng Nói: Đóng vai trò quan trọng khi thuyết trình, đối thoại trực tiếp, trao đổi qua điện thoại,
  trao đổi trực tuyến, hay khi tham gia các cuộc họp, hội nghị trực tuyến.
 • Kỹ năng Viết: Rất cần thiết để có thể trao đổi thông tin qua email một cách rõ ràng và thuyết
  phục, cũng như trao đổi thông tin qua các hình thức văn bản khác trong công việc.

CẤU TRÚC BÀI THI

Bài thi TOEIC Speaking & Writing được thiết kế để đánh giá trực tiếp 2 kỹ năng Nói và Viết tiếng Anh,
được thực hiện trong thời gian 80 phút.

 • Bài thi Kỹ năng Nói: Đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày và môi
  trường làm việc quốc tế. Phần thi bao gồm 11 câu hỏi được thực hiện trong thời gian 20 phút.
 • Bài thi Kỹ năng Viết: Đánh giá khả năng viết tiếng Anh cho mục đích giao tiếp trong cuộc sống hàng
  ngày và môi trường làm việc quốc tế. Phần thi bao gồm 8 câu hỏi được thực hiện trong thời gian 60 phút.
Kỹ năng Nói 11 câu hỏi
Đọc thành tiếng một đoạn văn 2 câu
Miêu tả một bức tranh 2 câu*
Trả lời câu hỏi 3 câu
Trả lời câu hỏi sử dụng thông tin cho sẵn 3 câu
Đưa ra giải pháp Bỏ (từ ngày 07/08/2021)
Trình bày quan điểm 1 câu
Thang điểm từ 0-200 điểm, chia làm 8 cấp độ
Kỹ năng Viết 8 câu hỏi
Viết câu theo 1 bức tranh cho sẵn 5 câu
Trả lời một yêu cầu bằng văn bản 2 câu
Viết bài luận trình bày quan điểm 1 câu
Thang điểm từ 0-200 điểm, chia làm 9 cấp độ

(*) Thời gian trả lời của dạng câu hỏi “Mô tả tranh” (Describe a Picture) được rút từ 45 giây xuống còn 30 giây trên 1 câu (từ ngày 07/08/2021)

Điểm của bài thi TOEIC Speaking and Writing được đánh giá dựa trên những tiêu chí đánh giá riêng biệt. Mỗi thí sinh sẽ nhận được phiếu điểm trong đó có điểm số của từng phần và tổng điểm cuối cùng. Điểm số được chia ra các cấp độ khác nhau được gọi là “các cấp độ thành thạo” (proficiency levels) cho phép chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của từng kỹ năng.

TOEIC Bridge