Dành cho nhà trường
decor_top

Hợp TÁC VỚI CHÚNG TÔI

IIG Việt Nam rất hân hạnh được trở thành đối tác của Quý trường, hãy điền thông tin vào bảng bên dưới và gửi yêu cầu cho chúng tôi

Tài liệu giảng dạy

Tiêu đề Ngày tạo
TOEIC Bridge Mapping Cefr Reference 07/11/2023 Tải xuống
TOEIC Speaking Writing Examinee Handbook 07/11/2023 Tải xuống
TOEIC Speaking Writing Score Descriptors 07/11/2023 Tải xuống
TOEIC Mapping Cefr Reference 07/11/2023 Tải xuống
TOEIC Listening Reading Score Descriptors 07/11/2023 Tải xuống
TOEIC Listening Reading Can Do Guide 07/11/2023 Tải xuống
TOEIC Propell 4 Skills 07/11/2023 Tải xuống
TOEIC Propell Speaking Writing 07/11/2023 Tải xuống
TOEIC Propell Listening Reading 07/11/2023 Tải xuống
Xem thêm
TOEIC Propell Listening Reading